Java Basic ตอนที่ 5 สรุปการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

    หลังจากที่เราได้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมในการบวกเลขไปแล้ว เราคงจะรู้แล้วว่าการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างไร ? รวมถึงเราสามารถรับค่าข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เพื่อนำไปประมวลผลได้ด้วย

สรุปความรู้เบื้องต้นที่เราควรจะได้รับคือ
Read More

Java Basic ตอนที่ 4 กำหนดค่าเริ่มต้นให้โปรแกรม

    ในการเขียนโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์ ก่อนที่เราจะเรียกใช้งานออบเจ็กต์ใด ๆ ออบเจ็กต์นั้นจะต้องมีข้อมูลที่พร้อมสำหรับการทำงานเสมอ ดังนั้นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้โปรแกรม หรือออบเจ็กต์ของเราจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมาก ๆ Read More

Java Basic ตอนที่ 3 รับค่าจากแป้นพิมพ์

    หลังจาก ตอนที่แล้ว เราเขียนโปรแกรมเพื่อบวกเลข 2 จำนวนโดยการกรอกข้อมูลผ่านโค้ดโดยตรง ต่อมาใน ตอนที่ 3 นี้ เราลองมาเขียนโปรแกรม เพื่อรับค่าตัวเลขจากแป้นพิมพ์เข้าไปประมวลผล

Read More

Java Basic ตอนที่ 2 โปรแกรมบวกเลข 2 จำนวน

    จาก ตอนที่ 1 เราได้ทราบหลักการเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมไปแล้ว ในตอนที่ 2 นี้ยังคงเป็นเรื่องของการมองภาพรวมคร่าว ๆ ของการเขียนโปรแกรมเพื่อบวกเลข 2 จำนวน Read More

Java Basic ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมกันเถอะ

    “การเขียนโปรแกรม” หรือ “การพัฒนาโปรแกรม” เป็นการสร้างซอฟต์แวร์ (software) ขึ้นมาใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ก็มีแค่คอมพิวเตอร์กับอินเตอร์เน็ต บวกกับความขยันในการศึกษาหาความรู้ Read More

ทดสอบใช้งานโปรแกรม Eclipse

        จากตอนที่แล้วที่เราได้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Eclipse เรียบร้อยแล้วและได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าจะมาเขียนโปรแกรมภาษา Java ด้วย Eclipse ให้แสดงข้อความว่า “Hello World” ออกมา เรามาเริ่มกันเลยค่ะ…
Read More

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Eclipse

        โปรแกรม Eclipse เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ก่อนติดตั้งโปรแกรมจะต้องติดตั้ง JDK ก่อน (คลิกที่นี่ ติดตั้ง JDK) ขั้นตอนในการติดตั้งมีง่าย ๆ 2 ขั้นตอน ดังนี้
Read More

การตรวจสอบ System Type ของ Windows

        ในการดาวน์โหลดโปรแกรม Eclipse จะต้องเลือกรุ่นที่ตรงกับระบบปฏิบัติตามประเภท Bit ของตัวเอง เรามาดูกันค่ะว่า จะรู้ได้อย่างไรว่าระบบปฏิบัติการ Windows ที่ใช้อยู่ เป็นระบบประเภทแบบ 32 Bit หรือ 64 Bit
Read More

ติดตั้ง JDK (Java Development Kit ) ใน 5 ขั้นตอน

        ก่อนจะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา Java จะต้องทำการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้พร้อมในการเขียนโปรแกรม นั่นคือการติดตั้ง JDK หรือ Java Development Kit ซึ่งก็คือชุดเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java Read More