การมีหลายรูปแบบ (Polymorphism)

การมีหลายรูปแบบ (Polymorphism) เป็นกระบวนการทำงานที่อาศัยการสืบทอด (Inheritance) และการเขียนทับ (Overriding) มาทำงานร่วมกัน จนเราสามารถสร้างออบเจ็กต์อ้างอิงเพียงออบเจ็กต์เดียว และเรียกใช้เมธอดเดียวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่หลากหลายได้

Read More

การเขียนทับ (Overriding)

การเขียนทับ (Overriding) เป็นกระบวนการทำงานที่อาศัยการสืบทอด (Inheritance) โดยที่คลาสแม่และคลาสลูกมีเมธอด (Method) ชื่อเดียวกัน เวลาเรียกใช้งาน เมธอดที่อยู่ในคลาสลูก จะเขียนทับเมธอดที่อยู่ในคลาสแม่

Read More

การสืบทอดคลาส (inheritance)

ในมุมมองของการออกแบบคลาส การสืบทอด (inheritance)  หมายถึงการที่เราสร้างคลาสหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้คลาสอื่นๆ สืบทอดทั้งคุณสมบัติ (property) และเมธอด (method) ไปใช้งาน รวมถึงสามารถสร้างคุณสมบัติและเมธอดของตัวเองขึ้นมาเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

Read More

การสร้างออบเจ็กต์โดยไม่ระบุชื่อ

ในการสร้างออบเจ็กต์โดยทั่วไปนั้น เราจะประกาศตัวแปร ตั้งชื่อออบเจ็กต์

และเรียกออบเจ็กต์นั้นว่า reference หรือชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์นั้น ๆ

Read More

3 วิธีในการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ object

ในการพัฒนาโปรแกรมแบบ OOP (Object Oriented Programming) นั้น

ทุก ๆ ออบเจ็กต์ที่เกิดขึ้นมา จะต้องมีค่าพร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ

วันนี้เรามี 3 วิธี มาแนะนำในการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับออบเจ็กต์

Read More

การตั้งชื่อในภาษา Java

งานที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมคือ “การตั้งชื่อ”

ไม่ว่าจะเป็นชื่อคลาส (class) ชื่อตัวแปร (variable)

ชื่อแพคเก็จ (package) หรือชื่อเมธอด (method) ต่าง ๆ ฯลฯ

Read More

Java การสร้างออบเจ็กต์ (object)

ในบทความที่ผ่านมาเรื่อง การสร้างคลาส (class) เราได้สร้างคลาสชื่อ User ขึ้นมาแล้ว ในบทความนี้เราจะนำคลาส User มาแปลงร่างให้เป็นออบเจ็กต์เพื่อใช้งานจริง

Read More

Java การสร้างคลาส (class)

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ (user) โดยเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. รหัสผู้ใช้
  2. ชื่อผู้ใช้
  3. รหัสผ่าน

และมีความสามารถดังต่อไปนี้

  1. สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ได้
  2. สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ได้
  3. สามารถลบข้อมูลผู้ใช้ได้
  4. สามารถแสดงข้อมูลผู้ใช้ได้

Read More

Java ความหมายของ Class และ Object ในทางเทคนิค

ในการเขียนโปรแกรมเราเริ่มต้นด้วยการเปิดโปรแกรม NetBeans IDE และสร้างโปรเจกต์ขึ้นมา หลังจากนั้นก็สร้างแพ็กเกจ ภายใต้แพ็กเกจเราได้คลาสขึ้นมา 1 คลาส ชื่อ Employees.java Read More

Java อินสแตนซ์ (Instance) คืออะไร

ความจริงแล้วการหาความหมายของคำว่า “อินสแตนซ์ (Instance)” นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะหากเราเข้าใจความหมายของคำว่า “ออบเจ็กต์ (Object)” แล้ว ก็หมายความว่าเราเข้าใจความความของคำว่า “อินสแตนซ์ (Instance)” ด้วยเช่นกัน
Read More