ตอนที่ 21 PHP & PDO : การ Update และนับแถวที่มีการเปลี่ยนแปลง

เราสามารปรับปรุงแก้ไขข้อมูลจากตารางได้
โดยใช้คำสั่ง UPDATE
และนับแถวที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยเรียกใช้เมธอด rowCount()
Read More

ตอนที่ 20 PHP & PDO : การ Delete และนับแถวที่มีการเปลี่ยนแปลง

เราสามารถลบข้อมูลจากตารางได้
โดยใช้คำสั่ง DELETE
และนับแถวที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยเรียกใช้เมธอด rowCount()
Read More

ตอนที่ 19 PHP & PDO : การ Insert ข้อมูลและขอ id กลับมา

ในการเพิ่มข้อมูลลงในตาราง
บางครั้งเราอาจจะต้องการค่า id กลับมาด้วย
เราสามารถถามค่านี้ได้
โดยการใช้ lastInsertId()
ซึ่งมีโค้ดดังต่อไปนี้ค่ะ
Read More

ตอนที่ 18 PHP & PDO : การ Insert ข้อมูล

หลังจากเราทำการดึงข้อมูลมาแสดงผลกันแล้ว
ในตอนนี้เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อ เพิ่มข้อมูลลงในตารางค่ะ
ซึ่งก็คือ คำสั่ง INSERT นั่นเอง

เดี๋ยวเราจะเพิ่มข้อมูลลงในตาราง book_type ก่อน
มาดูกันว่าเราต้องกรอกอะไรบ้าง ?
Read More

ตอนที่ 15 PHP & PDO : การส่งค่าทาง URL แบบ GET

ในตอนที่แล้ว เราได้กำหนดค่า book_type_id ลงในโค้ดเลย
คราวนี้เราจะทำการ ดึงค่ามาจาก URL
แล้วนำค่านี้ไปใช้งานแทน
สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้ค่ะ
Read More

ตอนที่ 14 PHP & PDO : การกำหนดพารามิเตอร์ด้วย bindParam()

ในตอนที่ 14 นี้เราจะเริ่ม JOIN ตารางกันแล้วนะคะ
แต่สิ่งที่อยากให้สนใจ ไม่ใช่คำสั่ง JOIN ในภาษา SQL
เรามาดูในเรื่องของการ bindParam() ก่อนค่ะ
เรื่องการ JOIN เราจะลงลึกรายละเอียดในตอนต่อ ๆ ไป Read More

ตอนที่ 13 PHP & PDO : การผูกค่าตัวแปรด้วย bindValue()

เราจะเริ่มต้นในเรื่อง bindValue() แบบง่าย ๆ กันก่อนนะคะ
โดยดึงข้อมูลจากตาราง book มาแสดงผลตามเงื่อนไข
เพียงตารางเดียวก่อนค่ะ
Read More

ตอนที่ 12 phpMyAdmin : กรอกข้อมูล (INSERT)

ได้เวลากรอกข้อมูลแล้วนะคะ
ตามกฏการอ้างอิง เราจะต้องกรอกข้อมูลที่ตารางไหนก่อน ?

กฏคือ คอลัมน์ book_type_id ในตาราง book
จะต้องเป็นหมายเลข id ของตาราง book_type เท่านั้น

Read More

ตอนที่ 11 phpMyAdmin : การสร้างตารางที่มีความสัมพันธ์กัน 2 ตาราง

คนที่เปิดอ่านเนื้อหาเรื่องนี้คงจะจบหลักสูตรแบบ 1 ตารางมาแล้วนะคะ
ฝึกเขียนโปรแกรมให้คล่อง แล้วลบตาราง book เดิมทิ้งไปเลยค่ะ
ในเรื่องราวต่อไปนี้เราจะสร้างตารางใหม่ขึ้นมา 2 ตาราง Read More

ตอนที่ 10 PHP & PDO : การใช้ตัวเก็บค่าที่ไม่มีชื่อ

ในตอนที่ผ่านมา เรากำหนดชื่อตัวแปรในคำสั่ง SQL
แล้วมากำหนดค่าให้จริง ๆ ตอนสั่ง execute(…)
ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
Read More