วิธีสร้าง Shortcut แบบ icon บน Windows

    ก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ความหมายของ Shortcut และใช้งานมันไปบ้างแล้ว Shortcut หรือคีย์ลัดไม่ได้มีเฉพาะแบบการกดอักษรใด ๆ บนแป้นพิมพ์เท่านั้น เราสามารถสร้าง Shortcut แบบรูปภาพหรือ icon บน Desktop ได้ด้วย Read More

7 คีย์ลัดที่ใช้เป็นประจำบน Windows

    “คีย์ลัด” หรือ “Shortcut” ในที่นี้หมายถึงปุ่มต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์ที่เรากดพร้อมกันมากกว่า 1 ปุ่ม เพื่อให้โปรแกรมทำอะไรบางอย่างให้กับเราอย่างรวดเร็วด้วยการกดเพียงครั้งเดียวก็ได้ผลลัพธ์ทันที Read More