3 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเรียนรู้บนเว็บ Udemy.com

    Udemy.com คือเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ในปัจจุบัน (2016) มีผู้เรียนมากกว่า 11 ล้านคน มีคอร์สการสอนมากกว่าสี่หมื่นคอร์ส มีผู้สอนมากกว่าสองหมื่นคน และภาษาที่ใช้ในการสอนมากกว่า 80 ภาษาทั่วโลก

Read More